TheGrue.org

 

PRIVACYVERKLARING

De Groller Bok respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook "De website"): De Groller Bok
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: "De beheerder"): De Groller Bok, gevestigd te Hofakkers 24, 9444 XB Grolloo

 

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie )plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door De Groller Bok. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

 

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 11 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze web site als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze web site speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

 

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq


Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Eigenaar, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Welkom op de website van

logodegrollerbokgroen

De Groller Bok

website ontwikkeling en hosting - fotografie

Portfolio fotografie De Groller Bok

logodegrollerbokgroen

De Groller Bok is de werknaam waaronder op amateurbasis voor verenigingen in het dorp, van diverse activiteiten en bijzondere gebeurtenissen foto's worden genomen. Maar ook natuurfotografie is een grote hobby. Uiteraard neemt fotografie ook een plaats in wanneer het om het maken van een website gaat. Een foto zegt vaak meer dan woorden. Geïnteresseerd naar de mogelijkheden? Contactgegevens vindt onder "Contact".


 

portfolio fotografie 001

portfolio fotografie 002

portfolio fotografie 003

portfolio fotografie 004

portfolio fotografie 005

portfolio fotografie 006

portfolio fotografie 007

portfolio fotografie 008

portfolio fotografie 009

portfolio fotografie 010

portfolio fotografie 011

portfolio fotografie 012

portfolio fotografie 013

portfolio fotografie 014

portfolio fotografie 015

portfolio fotografie 016

portfolio fotografie 017

portfolio fotografie 018

portfolio fotografie 019

portfolio fotografie 020

portfolio fotografie 021

portfolio fotografie 022

portfolio fotografie 023

portfolio fotografie 024

portfolio fotografie 025

portfolio fotografie 026

portfolio fotografie 027

portfolio fotografie 028

portfolio fotografie 029

portfolio fotografie 030

portfolio fotografie 031

portfolio fotografie 032

portfolio fotografie 033

portfolio fotografie 034

portfolio fotografie 035

portfolio fotografie 036

portfolio fotografie 037

portfolio fotografie 038

portfolio fotografie 039

portfolio fotografie 040

portfolio fotografie 041

portfolio fotografie 042

portfolio fotografie 043

portfolio fotografie 044

portfolio fotografie 045

portfolio fotografie 046

portfolio fotografie 047

portfolio fotografie 048

portfolio fotografie 049

portfolio fotografie 050

portfolio fotografie 051

portfolio fotografie 052

portfolio fotografie 053

portfolio fotografie 054

portfolio fotografie 055

portfolio fotografie 056

portfolio fotografie 057

portfolio fotografie 058

portfolio fotografie 059

portfolio fotografie 060

portfolio fotografie 061

portfolio fotografie 062

portfolio fotografie 063

portfolio fotografie 064

portfolio fotografie 065

portfolio fotografie 066

portfolio fotografie 067

portfolio fotografie 068

portfolio fotografie 069

portfolio fotografie 070

portfolio fotografie 071

portfolio fotografie 072

portfolio fotografie 073

portfolio fotografie 074

portfolio fotografie 075

Portfolio websites De Groller Bok

logodegrollerbokgroen

De Groller Bok is de werknaam waaronder op amateurbasis diverse sites tot stand zijn gekomen. Enkele sits zijn nog in HTML geschreven, maar het merendeel zijn gemaakt met behulp dan CMS-systemen (sjablonen) (Content Management System). Eigenaren kunnen zelf inloggen en aanpassingen verrichten. Desgewenst kan De Groller Bok dit ook doen. De basis van de website is de hosting van die site. Wil je als webmaster de zaak goed kunnen beheren, dan is het bijzonder handig dat je toegang hebt tot de server. Zie onder "Hostingmogelijkheden" voor meer informatie. U kunt natuurlijk ook even contact opnemen. Contactgegevens vindt onder "Contact".


 

 

autoservicemeursing dorpsbelangengrolloo 
markehuis crescendo
roukesschilderwerken oldgrol
grolloocom volksvermaken
actiefgrolloo reinders.jpg
lindenhof crgerrie.jpg

toggrolloo

wiebebijker
grolloozorgt kantkringpotkant
provizora degrollerbok

Jouw website?

Neem contact op!

 

De Groller Bok
Hosting mogelijkheden *)

De Groller Bok biedt hostingpakketten inclusief website-ontwikkeling aan varierend van 300MB tot 4GB. Voor een normale website is 300MB voldoende, maar wil je meer mogelijkheden dan vraagt dat ook meer opslagcapaciteit. Afhankelijk van de pakketten kun je meer domeinnamen of sub-domeinen toepassen. Het zelfde geldt voor het aantal mailadressen, etc..

Naast de pakketten is ook een uitbreiding van de opslagcapaciteit mogelijk.

En natuurlijk kunnen we een pakket geheel naar uw behoefte samenstellen. Zie voor voorbeelden de portfolio. Heb je een website nodig met veel opslagcapaciteit, dan is een eenvoudig pakket gecombineerd met extra serverruimte de goedkoopste oplossing. Wij adviseren u graag.

De prijzen zijn gebaseerd op ontwikkeling van de site, geheel naar uw wens of samen met u, onderhoud, maandelijke back-ups en twee-maandelijkse download van de database. Een website met normale omvang past ruim binnen de 300MB. Voor Grolloo en omgeving doen wij dit - op hobbymatige basis - vanaf ongeveer € 75.

Wat kunnen we voor u doen:

  • Aanvraag en aankoop nl-domeinnaam
  • Hosting van de website op serverruimte De Groller Bok
  • Ontwikkeling van de website (geen webshop)
  • Onderhoud, updates en back-up
  • 300MB (ruim voldoende voor normale website)
  • CMS-systeem Joomla of WordPress
  • Contactformulier
  • Privacy-protocol
  • SSL-certificaat 

 

*) De hostingactiviteiten van De Groller Bok zullen voorlopig alleen beschikbaar zijn voor Grolloo en directe omgeving.

Meer artikelen...